Onnistunut lanseeraus on ratkaisevan tärkeä askel tulevassa menestyksessä, sillä sen tavoite on mahdollisimman puhuttelevalla tavalla toteuttaa uusien tuotteiden tai palveluiden esitteleminen kohdeyleisölle ja synnyttää ostopäätös. Toivotunlaiseen lopputulokseen pääsemiseksi lanseeraus vaatii hyvää ennakkosuunnittelua ja organisointia, jotta pystytään luomaan esimerkiksi tapahtuma, josta ihmiset puhuvat ennen julkaisua ja kauan sen jälkeen. Oikeanlaisella viestinnällä lanseeraustilaisuus luo kuukausien odotuksen ja jännityksen ilmapiiriä jo ennen varsinaista tapahtumapäivää. Tämä blogiteksti valoittaa tärkeimmät vaiheet, joista menestyksekäs lanseeraus koostuu tilanteessa, jossa lanseerauskampanja huipentuu tapahtumaan.

Stream-tapahtuma - huikea tapahtumatuotanto - akun tehdas (2)

Mistä lanseerauksessa onkaan kyse?

Yksinkertaisesti sanottuna tuotteen tai palvelun lanseeraus on organisaation pyrkimys julkaista uusi tuote tai palvelu markkinoille. Suunnittelu vaatii paljon sisäistä ja ulkoista viestintää ja mikäli tapahtuma suunnataan uusille asiakkaille tarvitaan erikseen myös vahvan markkinointikampanjan kehittämistä, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta tulevasta lanseerauksesta ja esilletulevista tuotteista tai palveluista.

Miksi lanseeraus on tärkeä? Ilman asiakkaiden vahvaa tietoisuutta tuotteestasi – sen ominaisuuksista, eduista, ratkaisevista kipupisteistä – yleisösi ei ehkä ymmärrä, miksi he tarvitsevat tätä tuotetta. Tämä voi johtaa siihen, että myynti- ja tulotavoitteita ei saavuteta. Tuotelanseerauksen suunnittelu kannattaa aloittaa vähintään 6 kuukautta etukäteen, jotta jää kunnolla aikaa laatia tuotantosuunnitelma, valita oikeat kumppanit, tapahtumapaikka ja tarkistaa tuotantosuunnitelmasta projektin edetessä myös tarvittavat muutokset.

 

Mistä tärkeimmistä vaiheista menestyksekäs lanseeraustapahtuma koostuu?

Tavoitteet

Mikä on lanseerauksen perimmäinen tavoite? Onko tavoitteesi esimerkiksi yksinkertaisesti luoda kohdeyleisöllesi mukaansatempaava kokemus, joka edistää keskustelua koulutuksellisella otteella? Vai onko tarkoitus pikemminkin mainostaa brändiä ja lisätä tunnettuutta? Ehkä tapahtuma keskittyy ensisijaisesti itse tuotteeseen tai palveluun, kuten usein tehdään. Lanseerauksen tavoitteen tunteminen on kriittinen ensimmäinen askel, sillä se auttaa myös valitsemaan kokonaisteeman.

 

Kenelle tapahtuma tehdään?

Tapahtuman viestintä ja sisältö tulee suunnitella aina kohderyhmän mukaan. Minkälainen viesti puree juuri teidän kohderyhmäänne ja mikä heidät saisi osallistumaan tapahtumaan? Tärkeää on, että viestinnän pitää aina resonoida yleisössä. On hyvä myös huomioida, että erilaiset sisällöt toimivat hieman eri tavoin esimerkiksi fyysisessä osallistumisessa versus etäosallistumisessa. Kohdeyleisöön paneutuminen on siis erittäin tärkeä vaihe, jonka suunnitteluun tulee panostaa kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä. 

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa tuotannon suunnittelussa: Ketkä kuuluvat kohderyhmään? Mitä he haluavat brändiltänne? Mitä he odottavat tuotteistanne tai palveluistanne? Mitä kipukohtia heillä on? Miten ja missä he ottaisivat parhaiten vastaan ​​viestinne? Miten kohdeyleisölle välitetään uutisia ja tietoa tulevasta lanseerauksesta? Onko yleisönä sijoittajia? Alan vaikuttajia? Uskollisimmat asiakkaanne ja faninne? Kutsutaanko lehdistö ja media? Näihin kysymyksiin vastaamalla voitte kehittää teemaa paremmin sekä suunnitella markkinointi- ja promootiokampanjaa.

 

Tapahtumapaikka

Valitse paikka, joka on mielenkiintoinen, mutta joka pitää painopisteen tuotteessa, ei tapahtumapaikassa. Siitä huolimatta mieleenpainuva ja kiinnostava venue auttaa houkuttelemaan osallistujia. Jos esimerkiksi julkaiset uutta teknologiaa, valitse moderni korkean teknologian areena, joka täydentää mielikuvaa tuotteestasi.

 

Teema

Valitse ikimuistoinen teema. Teema voidaan ammentaa suoraan lanseerattavasta tuotteesta tai palvelusta tai yleisemmällä tasolla vaikkapa toimialasta. Teemana voi pohtia myös esimerkiksi mitä muita ajankohtaisia asioita tapahtuu tuolloin, olisiko esimerkiksi täysikuu tai Oscar-gaala ajankohtainen? Varo kuitenkin teemaan valitessa eksymättä liian kauas kontekstista. Asiakkaat huomaavat päälleliimatun teeman ja epäaitouden nopeasti!

 

Tiedottaminen

Lanseerauksen tulee olla ennen kaikkea informatiivinen, ja mutkikkaamman tuotteen kohdalla myös opettavainen. Viihteellisyys on myös hyvä huomioida, jotta vieraille jää pysyvä muisto ja syy puhua tapahtumasta verkostoilleen ja nostaa asiaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

 

Viihde

Tapahtumaviihteen vaihtoehdot ovat hyvin laajat. Viihteen on vastattava organisaationne brändiarvoja ja tuotekerrontaa sekä yleisön odotuksia, joten mitään ei kannata jättää sattuman varaan, vaan esimerkiksi haastattelemalla testata kohdeyleisöltä minkälaisia elementtejä he itse toivoisivat mukaan lanseeraukseen. Tarjoamalla yleisölle vaikuttamisen mahdollisuus myös sitoutetaan samalla osallistumaan! Tapahtumaan voi myös sisällyttää erilaisia viihteellisiä elementtejä, joiden avulla asiakkaat voivat olla vuorovaikutuksessa uuden tuotteen tai palvelun kanssa suoraan. Esimerkiksi juontaja tai esiintyjä voi testata palvelua tai tuotetta ja vastailla kysymyksiin, joita yleisö reaaliaikaisesti esittää.

 

Tapahtumapäivä

Milloin tapahtuma kannattaa järjestää? Tämä riippuu tietysti siitä, milloin toimiala on vilkkaimmillaan ja kohderyhmä vastaanottavaisimmillaan. Mikäli tapahtuman tavoite on kohdeyleisön ammattitaidon edistäminen ja tuotteen tai palvelun käyttöönottoon valmentava, tulee miettiä tarkkaan mikä olisi sellainen hetki, jolloin kohderyhmä olisi vastaanottaivainen juuri tällaiselle tapahtumalle. Vaihtoehtoisesti lanseerattava tuote tai palvelu voi esimerkiksi olla erinomainen joululahja, jolloin tapahtumassa voidaan huomioida ihmisten alkava loma ja tarjota heille siihen liittyvää ohjelmaa. 

 

Tee suunnitelma koko prosessista

Lanseeraustapahtuma on vain jäävuoren huippu eli pieni, mutta näkyvä osa kokonaisuutta. Ennen varsinaista lanseeraustilaisuutta tehdään konseptointi ja suunnittelutyö ja harkitaan tarkkaan kaikki eri kosketuspisteet ennen tapahtumaa, tapahtumassa ja tapahtuman jälkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan tapahtumapäivän yksityiskohtien ohella se, kuinka luodaan keskustelua ja odotuksia kohderyhmässä, miten toteutetaan ikimuistoinen kokemus ja luodaan pysyvä muistijälki, joka saa yleisönsä puhumaan lanseerauksesta vielä kuukausia. Tapahtuman jälkeiset viikot pidetään keskustelu lanseerauksesta vielä käynnissä ja muunnetaan mahdolliset liidit kaupoiksi ja sovitaan jatkotoimenpiteet, kuten b2b-tilaisuuksissa kahdenkeskiset jatkoneuvottelut. Käytä jatkotoimenpiteissä samoja strategioita, joita käytit tapahtumaa edeltävässä markkinoinnissa. Tämä voi sisältää mm. suoria puheluita, sosiaalisen median toimintaa, lanseerauksen hashtagin jatkuvaa käyttöä ja uutiskirjeiden lähettämistä.

Saadaksesi parhaat mahdollisuudet menestyä uudella tuotteellasi tai palvelullasi, aloita ajoissa rakentamalla yleisöäsi, testaamalla kanaviasi, kehittämällä tarinaa ja suunnittelemalla lanseerausta.

 

Huikea Tapahtumatuotanto - Liuskemestarit - Virtuaalitapahtumat

Onko lanseeraustilaisuus ajankohtainen?

Soittele minulle tai ota yhteyttä vaikkapa chatin kautta, niin keskustellaan lisää tulevasta lanseerauksestanne!

Anniina

040 576 8761
[email protected]

Lue myös: Case Liuskemestarit: Kuinka Huikea konseptoi leanisti virtuaalisen myyntitapahtuman?

 

Kirjoittaja

 


 

Oliko teksti hyödyllinen? Pinnaa se talteen! 📌